ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

English Language

Συστήματα Ανάρτησης Ψευδοροφών WEISS HELLAS - INTERNA SA

Η WEISS HELLAS - INTERNA SA υποστηρίζει τις ψευδοροφές που παράγει, με μια πλήρη γκάμα σκελετών ανάρτησης πλακών.

Συστήματα ΤΑΥ τα οποία συμπληρώνουν οι περιμετρικές γωνίες και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα, εξασφαλίζουν ασφαλή και τεχνικά άρτια στήριξη οποιουδήποτε είδους ψευδοροφής.

Ανάλογα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, εκτός από το απλό σύστημα ΤΑΥ προσφέρεται και το σύστημα ΚΛΙΠ, το οποίο θεωρείται αντισεισμικό κουμπωτό σύστημα με αυξημένη αντοχή του σκελετού σε σεισμικά φορτία.

Συστήματα Ανάρτησης Ψευδοροφών