ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

English Language

Ψευδοροφές Τύπου Κασέτας WEISS HELLAS - INTERNA SA

Οι ψευδοροφές τύπου κασέτας της WEISS HELLAS–INTERNA SA κατασκευάζονται από πλάκες αλουμινίου, ανοξείδωτου ή/και γαλβανισμένου χάλυβα σε χρώματα επιλογής RAL.

Οι πλάκες της ψευδοροφής διαμορφώνονται για ανάρτηση σε σύστημα ΤΑΥ 15mm & 24mm χωρίς πατούρα (Lay on), με πατούρα (Lay in).

Οι ψευδοροφές τύπου κασέτας μπορούν με ειδική διαμόρφωση να αναρτηθούν με σύστημα κρυφού συστήματος (Clip in).

Στις ψευδοροφές τύπου κασέτας προσαρμόζονται εύκολα Φωτιστικά Σώματα, Στόμια κλιματισμού, Εξαερισμού κλπ.

Οι ψευδοροφές τύπου κασέτας είναι ανθεκτικές στο χρόνο, ανθυγρές, εύκολες στην εγκατάσταση ενώ προσφέρουν σημαντικό βαθμό πυραντοχής.