ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

English Language

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ - WEISS HELLAS – INTERNA SA - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Η WEISS HELLAS - INTERNA SA είναι ένας από τους παλαιότερους παραγωγούς μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων ξηράς δόμησης στην Ελλάδα. Ακολουθώντας όλες τις διεθνείς προδιαγραφές τόσο στην επιλογή πρώτων υλών όσο και στην παραγωγική διαδικασία των μεταλλικών προφίλ, έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες για τους κατασκευαστές ξηράς δόμησης και τους εμπόρους γυψοσανίδων και προφίλ.

Η παραγωγική δυνατότητα καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων.

Όπως και στα υπόλοιπα υλικά έτσι και στην Ξηρά δόμηση η WEISS HELLAS - INTERNA SA διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής για λύσεις «με το κλειδί στο χέρι».

Τα βασικά υλικά Ξηράς δόμησης είναι: