ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

English Language

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ - WEISS HELLAS – INTERNA SA - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Τα μεταλλικά προφίλ της WEISS HELLAS – INTERNA SA , είναι διατομές από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ Ζ-275 με αντοχή στην οξείδωση κατά DIN 17162 πάχους 0,6mm. Εναλλακτικά κατασκευάζονται και μεταλλικά προφίλ πάχους 5mm.

H παραγωγή των μεταλλικών προφίλ γίνεται με προδιαγραφές DIN 18182, σε αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής και δυνατότητα κατασκευής ειδικών διαστάσεων.

Τα μεταλλικά προφίλ είναι κατάλληλα για την κατασκευή, σκελετού οροφής και τοίχου ξηράς δόμησης υψηλών προδιαγραφών, λόγω της σταθερότητας, αλλά και της συμβατότητας που έχουν με τα εξαρτήματα ανάρτησης και σύνδεσής τους.

Τα μεταλλικά προφίλ υποστηρίζονται από ειδικά τεμάχια, συνδετήρες, μεταλλικά εξαρτήματα και μικροϋλικά , επίσης παραγωγής της WEISS HELLAS – INTERNA SA.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΦΙΛ:

 

Ψευδοροφές Τύπου Κασέτας