ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

English Language

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - WEISS HELLAS – INTERNA SA - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Η WEISS HELLAS – INTERNA SA ολοκληρώνει τις λύσεις για την Ξηρά δόμηση με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, συνδετήρες, ντίζες και αναρτήσεις που απαιτούνται.

Όλα τα ειδικά τεμάχια, συνδετήρες, μεταλλικά εξαρτήματα και μικροϋλικά, είναι παραγωγής της WEISS HELLAS – INTERNA SA σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ