ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

English Language

Γραμμικές Ψευδοροφές WEISS HELLAS-INTERNA SA

Οι Γραμμικές Ψευδοροφές της WEISS HELLAS- INTERNA SA προσφέρουν ένα τεχνικά άρτιο σύστημα ψευδοροφής με πρόσθετες δυνατότητες. Παράγονται από λωρίδες Αλουμινίου ή/και Χάλυβα σε χρώμα επιλογής RAL.

Οι Γραμμικές ψευδοροφές λωρίδων παράγονται σε διάφορα πλάτη και σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος. Η δυνατότητα αυτή τις καθιστά μια πολύ καλή λύση σε πληθώρα εφαρμογών και σχεδίων.

Στις Γραμμικές ψευδοροφές προσαρμόζονται εύκολα Φωτιστικά Σώματα, Στόμια κλιματισμού, Εξαερισμού κλπ.

Οι Γραμμικές ψευδοροφές είναι ανθεκτικές στο χρόνο, ανθυγρές, εύκολες στην εγκατάσταση ενώ προσφέρουν σημαντικό βαθμό πυραντοχής.