ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

English Language

Ψευδοροφές Ανοικτού Τύπου WEISS HELLAS - INTERNA SA

Οι Ψευδοροφές ανοιχτού τύπου καρέ και κυψέλη της WEISS HELLAS – INTERNA SA κατασκευάζονται από λάμες αλουμινίου, πάχους 0,4mm- 0,5mm, σε μορφή απλής λάμας ή αναδιπλωμένης σε σχήμα Πι.

Οι λάμες συναρμολογούνται (πλέκονται) μεταξύ τους σχηματίζοντας πανέλα ψευδοροφής διαστάσεων 600x600 - 600x1200 με ύψος από 30 - 40mm σε διάφορα ανοίγματα.

Οι ψευδοροφές ανοιχτού τύπου δέχονται εσωτερικό φωτισμό, ο οποίος διαχέεται από τα ανοίγματα των πανέλων.

Ψευδοροφές Ανοικτού Τύπου